ईडी म्हणजे काय? ईडी चे कामकाज, ED meaning in Marathi

वाचन सूची hide 1 ईडी म्हणजे काय? सविस्तर.. 1.1 स्थापना उद्देश 1.2 अधिकारी नेमणूक 1.3 कार्यालये 1.4 ईडीची भीती 1.5 विरोधकांचे आरोप 1.6 यांच्यावर कार्यवाही ईडी म्हणजे काय? सविस्तर..  स्थापना उद्देश ईडी चा मुख्य उद्देश म्हणजे पुढील दोन कायद्याची अंमलबजावणी करणे.  १. फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट,१९९९ (FEMA)  २. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग ऍक्ट, २००२.(PMLA)  जर … Continue reading ईडी म्हणजे काय? ईडी चे कामकाज, ED meaning in Marathi